<div align="center"> <h1>Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Żyrardowie.</h1> <h3>Oficjalna witryna Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie.</h3> <p>szkoła, szkoła muzyczna, muzyka, sztuka, Paderewski, Ignacy Jan Paderewski, koncerty, flet, obój, klarnet, fagot, trąbka, róg, waltornia, saxofon, saxhorn, baryton, puzun, tuba, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, chór, orkiestra, Żyrardów, solfeż,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://webstudio.warszawa.pl/psm/nowylayout/" rel="nofollow">webstudio.warszawa.pl/psm/nowylayout/</a></p> </div>